Frezowanie CNC

Firma nasza posiada rozbudowany park maszynowy którego częścią są między innymi frezarki konwencjonalne jak i sterowane numerycznie (CNC). Załogę firmy stanowią inżynierowie oraz technicy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi maszyn do obróbki skrawaniem, projektowania technologii oraz modelowania przestrzennego. Firma dysponuje także nowoczesnym oprogramowaniem CAD/CAM pozwalającym na wydajne projektowanie części maszyn oraz generowanie programów sterujących obrabiarkami CNC.

Frezowanie jest to obróbka ubytkowa realizowana przy pomocy narzędzi wieloostrzowych zwanych frezami.  Ruch główny obrotowy wykonuje narzędzie którym może być frez monolityczny lub głowica frezowa.

Frezowanie CNC


Ruch posuwowy najczęściej wykonuje przedmiot obrabiany zamontowany na stole frezarki. W niektórych przypadkach ruch ten może wykonywać także narzędzie lub jednocześnie przedmiot obrabiany i narzędzie. Charakterystyczną cecha frezowania, odmienną od toczenia, wiercenia czy strugania jest okresowa tzn. przerywana praca ostrzy narzędzia przy zmiennej geometrii warstwy skrawanej. Frezowanie znajduje zastosowanie w obróbce praktycznie wszystkich rodzajów powierzchni bez względu na ich kształt. Frezowanie możliwe jest do stosowania w bardzo szerokim zakresie wymiarowym przedmiotów obrabianych oraz narzędzi stosowanych w jego trakcie.

Frezowanie CNC (CNC- ang. Computerized Numerical Control tzn. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych) polega na używaniu do frezowania urządzeń zwanych frezarkami lub centrami obróbczymi sterowanymi komputerowo. Frezowanie CNC zapewnia wysoką jakość i powtarzalność uzyskiwanych, w trakcie obróbki, kształtów geometrycznych oraz powierzchni. Frezowanie CNC jest szybsze od frezowania konwencjonalnego a przy tym dokładniejsze.

Frezowanie CNC jest częścią skomputeryzowanego procesu wytwarzania obejmującego projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) oraz przetwarzanie modelu przestrzennego na program sterowania pracą obrabiarki CNC (CAM).